НИЕ СМЕ ЗАЕДНИЦА НА ПРАКТИЧАРИ

Група организации и активисти од цела Европа што работат на зајакнување на граѓанското општество и на приспособување на новите предизвици во дигиталниот свет. Колективен ум е дизајниран за обучување, споделување и учење во безбедно и сигурно опкружување. Веруваме во важноста на создавањето отпорност на интернет, а ние сме тука да ви помогнеме на тој пат. Веруваме во слободата на информирање, која е сѐ почесто под напад со софистицирани тактики за дезинформирање. Веруваме дека работата за поддршка на овие слободи започнува со градење вештини за медиумска писменост низ граѓанското општество и во заедници во кои луѓето се здружуваат за да создадат доверба и социјални врски.

Што правиме?

Ние изградивме простор за стекнување нови вештини и знаења за зајакнување на отпорните заедници;

- за користење критички пристап со наоѓање сигурни извори на информации
- да се издигнеме над информативните меури и да ги разбереме подобро наративите што циркулираат
- да ја совладаме технологија што е потребна за да се откријат искривените и манипулирани факти
- да добиеме пристап до спротивставени наративи што ја зајакнуваат дигиталната отпорност
- да создадеме позитивни наративи и да бидеме слушнати и разбрани од пошироката публика

СТОЛБОВИТЕ

  • Поврзаност и заедница:

    Нашата амбиција е да создадеме голема и силна безбедносна мрежа за заедницата на практичари. Тука ќе можете да се поврзете со други активисти, обучувачи и членови на заедницата од ЦИЕ и пошироко.

  • Отпорност

    тоа ни треба сега. А тоа можеме да го развиваме само заедно.

  • Знаење и практика

    Опкружување со проверен и ажуриран материјал, за да се овозможи самостојно учење, но и за да се прошири знаењето во вашите локални заедници, онаму каде што сметате дека е тоа потребно.