Кои сме ние

Создадена од

 • TechSoup Europe

  верува во моќта на граѓанското општество и ги поддржува граѓанските организации да ја користат најдобрата технологија за општествени промени. TechSoup Европа е мрежа од 23 граѓански организации кои работат во 48 земји во Европа и го зајакнуваат социјалното влијание и опслужуваат 512.000 локални непрофитни организации.
   
   TechSoup Европа им помага на базните, мали, локални организации и непрофитни организации во Европа во градење капацитети, граѓански ангажман, социјални иновации и дигиталнa инклузија. Преку соработка и партнерство, ѝ вдахнува живот на социјалната страна на технологијата и поврзува неизвесни соработници, како што се социјални активисти, хакери, дизајнери, влада, локални власти и деловни партнери за да генерира иновативни решенија за социјалните предизвици.
   
   TechSoup Европа е дел од глобалната мрежа TechSoup која поврзува 1.200.000 непрофитни организации и испорачува повеќе од 10 милијарди американски долари во технолошки алатки и филантропски услуги од преку 90 корпоративни партнери и фондации ширум светот во последните 30 години. По 30 години, TechSoup сè уште верува дека на креаторите на промени ширум светот им е потребен пристап до технологија, знаење и алатки кои ќе им помогнат да ја остварат својата мисија и да работат во насока тоа да го остварат.

Во партнерство со

 • NIOK Foundation

  Непрофитната фондација NIOK работи и ги развива своите програми, со цел да го поддржи унгарското граѓанско општество да стане пожилаво, порелевантно, посилно и повидливо благодарение на работата на непрофитните организации. Следствено, обезбедуваме специјализирани услуги и иницијативи за градење капацитети на невладините организации, со што придонесуваме за подобрување на нивната ефикасност и кредибилитет, како и зајакнување на односите меѓу граѓанскиот сектор и општеството како целина. NIOK разви и продолжува да работи како една од првите и најпопуларни платформи за собирање финансиски средства во Унгарија. Обезбедува не само збирно финансирање или други алатки како што се кампањи за кофинансирање, туку и системи за донирање преку текст или повик, кои се широко достапни за невладините организации. 
   
   
  Исто така, создадовме и сме целосно ангажирани во активностите на веб-порталот за непрофитни организации, каде што споделуваме новини околу огласи за финансирање, законски измени, настани за граѓанскиот сектор, како и за можности за обука и вмрежување. Ние предвидовме дека порталот ќе служи како база на знаење, со ажурирана содржина за различни теми релевантни за непрофитните организации. Како партнер на Глобалната мрежа TechSoup, NIOK продолжува да ги опремува непрофитните организации со трансформативни технолошки производи и услуги.
   
   
  Згора на тоа, Фондацијата NIOK обезбедува интензивна менторска и консултантска поддршка за невладините организации преку своите внатрешни и надворешни експерти. Се фокусираме главно на областите на комуникации и собирање средства во рамките на релевантните програми, како и на обезбедување курсеви за обука и можности за вмрежување. 
  Со цел да се подигне свеста за уникатните и иновативни непрофитни иницијативи, NIOK ги воведе Наградите за граѓанско општество. Секоја година, тие се доделуваат во осум различни категории, на програми и иницијативи на граѓанското општество кои имале исклучително влијание. 
 • MAKAIA

  MAKAIA is a non-profit organization created and based in Colombia that strengthens capacities for social development through technology, innovation and international cooperation, with the vision that every person and organization have the information and knowledge to transform themselves and their communities. MAKAIA has two action lines through which already reaches civil society organizations in Latin America and the Caribbean:
  - International Cooperation and Partnerships: We improve the capacities of social organizations and projects to mobilize national and international human, financial and information resources.
  - Technology for Social Change: We improve the living conditions of people and communities as well as the capacities of social organizations through the use and adoption of technology, digital contents and applications.

  With our projects and programs we reached 22 departments of Colombia and have presence in other 13 countries of Latin America benefiting 20.167 organizations, 62.815 people and sensitizing 238.550 more, with a social investment of 1.25.​

  To achieve the use and technology adoption, we have a model through which a person starts with needs for social, economic and cultural development and through sensibilization, training and self-study processes, reaches a state of ICT appropriation which can be applied immediately.​ With this methodology we have reached and improved digital skills of educational institutions, libraries, civil society organizations and community-based organizations and also have trained on ITC knowledge boys, girls, youth, women, men, elderly people, indigenous, people with disabilities, farmers, among others. 

  Since 2019, we implement a project to train children and young people in a set of life skills that allow them to use internet in a responsible, safe and creative way.​
 • West Africa Civil Society Institute

  Институтот за граѓанско општество во Западна Африка (WACSI) е основан од Иницијативата за отворено општество за Западна Африка (OSIWA) во 2005 година за да ги зајакне капацитетите на граѓанското општество во подрегионот. Институтот започна со работа во јули 2007 година. WACSI предвидува мирна и просперитетна Западна Африка каде развојот е предводен од нејзиниот народ.
   
  Мисијата на WACSI е да го зајакне граѓанското општество во Западна Африка за да биде приемчиво, колаборативно, репрезентативно, жилаво и влијателно преку споделување знаење, учење, поврзување и влијание.
   
  Откако институтот стана оперативен во 2007 година, тој значително реагираше на преовладувачкиот недостаток на вештини и капацитети на граѓанското општество во Западна Африка преку тристрана стратегија за интервенции: Развој на капацитети; Управување со знаење; и Влијание врз политиката и застапување. Институтот дизајнира и испорачува приспособени обуки и програми за техничка помош кои одговараат на пропустите во учинокот на ГО секторот.
   
  Институтот постојано добива препораки од партнери и заинтересирани страни за развој, кои се запознаени со неговата работа во и надвор од Западна Африка. Некои од курсевите што Институтот редовно ги испорачува, вклучуваат меѓу другите и следново: управување и лидерство, пишување предлози, управување со проекти, финансиски менаџмент и известување за грантови, следење и евалуација заснована на резултати, известување за влијанија, мобилизација на заедницата, локално прибирање средства и мобилизација на ресурси, социјална отчетност, истражување и анализа на политики, застапување и ангажман на политики, вмрежување и градење сојузи и одржливост на граѓанското општество. WACSI дизајнира и усвојува иновативни рамки и пристапи кои ги поддржуваат оперативните и институционалните стандарди на граѓанското општество кои промовираат лидерство, диверзитет, извонредност, етика, недискриминација и вредности насочени кон човекот.

  Од основањето, Институтот продолжува да работи со заедницата на граѓанското општество за постојано да одговори на сложените развојни потреби и растечкото опкружување преку ангажман со секторот и партнерства со различни институции. WACSI останува лидер на мислата, центар на знаење и домороден ресурс за граѓанското општество и развој во Западна Африка, преку чување на знаење, споделување, пренесување и влијание врз политиките. Четирите главни тематски области од интерес го канализираат ангажманот на Институтот за време на тековниот и третиот стратешки циклус (2018-2022), вклучувајќи ги одржливоста на граѓанското општество, овозможувачката средина, технологијата за развој и развојот на жени и млади.
 • GURT Resource Center

  Претставува иновативен забрзувач на демократските трансформации. Од 1995 година, ние сме посветени да го унапредиме процесот на развивање и користење на потенцијалот на креаторите на промени во Украина.
   
  GURT се стреми кон свесна и успешна Украина каде граѓанското општество, бизнисот и владата соработуваат обезбедувајќи достоинство, увереност и доверба меѓу граѓаните на локално и национално ниво. 
   
  GURT ја забрзува евроатлантската интеграција на Украина како ефикасна агенција за спроведување иновативни проекти и им служи на креаторите на промени да го развијат својот капацитет и да го максимизираат нивното влијание.

  Нашите стратешки приоритети:
  • Ре-формирање на Украина преку олеснување и спроведување на иницијативи за соработка на граѓанското општество, бизнисот и владата 
  • Градење капацитети на предводниците на промени преку дигитализација, врвни програми за обука и приспособени услуги 
  • Зајакнување на Фондацијата за граѓанско општество преку развој на мали бизниси, оснажување на локалните заедници и промоција на волунтаризмот.
   
  Претприемачкиот дух на GURT и ставот „сè можеме“ се причината зошто сме во ситуација да произведеме извонредни резултати, без оглед на разноразните препреки.
 • Phambano Technology Development Centre NPC

  е организација водена од конкретна цела, која брзо стана позната како решение за развој на технолошките капацитети во граѓанските организации низ Јужна Африка. 

  Нашите иницијативи за технолошки развој ни овозможуваат да обезбедиме еднократна или постојана поддршка на организациите на кои им е потребна. 
   
  Опсегот на услуги што ги нуди Центарот за развој на технологија Фамбано има за цел да ги зголеми вештините и капацитетите на организациите низ Јужна Африка, давајќи им можност на организациите да стигнат до повеќе корисници на локално и глобално ниво.

  Тие вклучуваат работилници за дигитални вештини, програма за e-безбедност, обука за развој на технологија и информативни настани, како и понуда на услуги за развој на веб-страници. 
   
  Фамбано е јужноафрикански партнер на глобалната мрежа TechSoup во 10 земји.
 • Funky Citizens

  е романска невладина организација основана во 2012 година, која работи на промовирање на човековите права, одржливиот развој и социјалната и индивидуалната одговорност преку активно граѓанство, граѓанско и културно образование, и ова го остварува преку сопствени активности, но и преку поддршка на напорите на слични иницијативи. Funky Citizens е место за средба на граѓаните кои не се задоволни со одржувањето на статус кво-то, и сакаат да ја остварат својата целосна улога како граѓански способни и вклучени граѓани во една демократска држава. Во текот на годините, организацијата оспособена во застапување базирано на податоци, комуникација и граѓанско образование, остана да биде фокусирана на потребите на својата јавност и на политичката и социјалната реалност. Funky Citizens имплементираа различни образовни проекти и проекти на застапување, градејќи ја експертизата на своите членови во области како што се јавни буџети, јавна администрација, правосуден систем и граѓанско образование, континуирано промовирајќи ја транспарентноста, интегритетот и граѓанското учество.

  Главната цел на Funky Citizens е да има ефикасни и одговорни институции кои транспарентно управуваат со нивните буџети и активности. Организацијата соработува со истражувачки новинари, со оглед на нејзината експертиза за теми како што се судството, јавната администрација и јавните буџети. Funky Citizens е дел од различни меѓународни коалиции како што се Меѓународното буџетско партнерство и TransparenCEE.

  Почнувајќи од 2014 година, Funk Citizens ја создадоа и поттикнаа единствената политичка платформа за проверка на факти во Романија. Како одговор на постојано растечкиот интерес за локалната политика, трошоците и увидот во работењето, проектот за локално новинарство за податоци Buletin.de/bucuresti, посветен главно на граѓаните на Букурешт беше лансиран во 2019 година.
 • PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia)

  PDCS (Партнери за демократски промени на Словачка) е невладина организација која обезбедува услуги за професионална обука и олеснување, консултантски и советодавни услуги во областите на решавање конфликти, поддршка на дијалогот во општеството, учество на граѓаните и развој на граѓанското општество во и вон Словачка. Тие се иницијатори на Европската мрежа за ненасилство и дијалог (ENND), базна, локална мрежа формирана за да се спротивстави на поларизирачките трендови во Централна и Источна Европа.
 • VIA Association (Sdružení VIA)

  Здружението VIA Association (Sdružení VIA) е чешка невладина организација и нејзината мисија е да ги направи технологијата и поврзаното знаење достапни за другите невладини организации во Република Чешка. Активностите и проектите се ориентирани кон практична употреба на ИТ алатките во секојдневните операции заедно со застапување и растечки капацитет на НВО.

  Здружението VIA Association е основано во 2005 година како сервисно ориентирана сестринска организација на VIA Foundation. Via Foundation се фокусира на развојот на граѓанското општество, на проекти насочени кон подобрување на непрофитните организации, филантропијата и локалните донации, продлабочувањето на учеството на луѓето во јавниот живот и професионализацијата на непрофитните организации.

  VIA Association и Via Foundation заедно работат со онлајн алатка за прибирање финансиски средства наречена darujme.cz. VIA Association и Via Foundation исто така соработуваат на обезбедување на ИТ едукативни работилници и други настани за непрофитни организации. Понатаму, VIA Association нуди консултации и работилници за онлајн прибирање финансиски средства и маркетинг преку е-пошта за НВОи.
 • Metamorphosis Foundation

  е независна организација која работи во Северна Македонија и поширокиот европски дом, за да ја зајакне свеста и капацитетот на граѓаните и граѓанското општество да ја искористат својата целосна можна улога како активисти за демократија, истовремено поддржувајќи ја владата да ја исполни својата демократска улога во служба на општеството. Како клучен партнер со граѓаните и институциите, се залага за ваков тип активности, служејќи како водечки национален и регионален застапник на граѓанскиот ангажман и владината отчетност, со посебен акцент на употребата на информатичката технологија и споделувањето знаење.
   
  Откако слободата на изразување почна да опаѓа во Северна Македонија по 2008 година, Метаморфозис се спротивстави на преовладувачката спирала на молк со основање/поддршка на веродостојни онлајн медиуми (новинска агенција Мета.мк, новински портал Portalb.mk и веб-страница за проверка на политички факти Truthmeter.mk) и создавање простор за јавен дискурс, кој продолжува да цвета и да придонесува за различноста и квалитетот на медиумскиот екосистем до денес. Рака под рака со редовните вести и едукативни содржини на медиумите, Метаморфозис работи на зголемување на медиумската писменост; препознавање и борба против дезинформации; борба против говорот на омраза, како и заштита на приватноста и кибер безбедноста. Неодамна, Метаморфозис заедно со 8 други граѓански организации од пет земји од регионот ја основаа Анти-дезинформациската мрежа за Балканот (AND-Balkans) во април 2020 година за да формираат широк фронт за борба против дезинформациите. Работата на Метаморфозис е подобрена преку нејзиниот ангажман во повеќе други меѓународни мрежи на граѓанското општество како IFEX, APC, EDRI, Global Voices, Creative Commons, ACTION SEE, TransparenCEE и Платформата за слобода на интернет на Источна и Централна Европа и Евроазија.
 • Civic Resilience Initiative (CRI)

 • Baltic Centre for Media Excellence (BCME)

Supported by