Опис

Тактичкиот водич за отворени градови е дизајниран да помогне да се катализира употребата на отворените податоци за значајно решавање на локалните проблеми и соодветно вклучување на граѓаните во процесите на одлучување.

Создавач

Metamorphosis Foundation

https://metamorphosis.org.mk/