Методологија

Како избираме категории? Категориите се избирани врз основа на можностите што ги нуди секоја од наведените алатки. Секоја од категориите ќе помогне да ја развиеш твојата издржливост на различни начини. Целосната листа на алатки има за цел да му овозможи на корисникот сеопфатно користење на најдобрите практики од областа на дигиталните медиуми, кои најдобро функционираат во твојата област на интерес.

Како избираме алатки?

Секоја од наведените алатки е внимателно избрана од експерти во областа, а нивните извори се верификувани како доверливи организации. Комплетот со алатки често се ажурира и нивната употреба е потврдена со прецизно тестирање.