Методологија

Како избираме категории? Категориите се избираат врз основа на карактеристиките на секоја наведена алатка. Секоја категорија помага да се развие вашата отпорност од различен агол. Целосниот список на алатки му овозможува на корисникот сеопфатен преглед на најдобри практики за дигитална медиумска писменост, а категориите ви помагаат во навигацијата и пронаоѓањето на алатките што се најсоодветни за вашиот фокус.

How do we select tools?

Секоја наведена алатка е избрана од експерти за темата, а нивните извори се потврдени како веродостојни организации. Збирката алатки се ажурира често, а секоја од алатките е потврдена со темелни тестови.