Справување со дезинформации

Курс за самообразование

Дали знаете што се дезинформациите и кои се ризиците поврзани со нив? Како да им се спротивставите? Дезинформациите, иако се древен и моќен феномен, стануваат сѐ повлијателни благодарение на социјалните медиуми и брзината со која можат да се прошират во секој дел од светот. Тие претставуваат предизвик за демократиите, за владите, за едукативните системи и за граѓанското општество. Сега, пак, можеме да видиме како дезинформациите внесуваат страв кога станува збор за вакцините кои спасуваат животи, како ги експлоатираат тенизиите, креираат хаос и недоверба кон институциите и индивидуите.


Во овој курс ќе научиме како да разликуваме помеѓу различни типови на дезинформации и како да се избегнат замките какви што се ехо коморите, поларизацијата и пропагандата. Уште повеќе, со вас ќе ги споделиме суштинските познавања и алатки за поефикасно справување со нив, на пример, микро-таргетирањето и стратегиите за убеливи комуникации или како да се изградат моќни приказни и наративи. Конечно, амбицијата е дека Вие ќе станете свесни и ќе научите како да стекнете цврстина „кога ќе дојдат по вас.“


Курсот е дизајниран да го максимизира учењето според Ваше темпо и време. Седнете и на релаксиран начин обидете се. Кога ќе го завршите курсот, Ве охрабруваме да го споделите со Вашето семејство, пријатели, колеги или со Вашите студенти.

Сѐ уште не сте сигурни дали овој курс е за вас? Тогаш зошто не започнете со оваа онлајн игра за да го почувствувате светот на дезинформациите. Уверете се самите како можеме да бидеме измамени и како да се одбраниме, корисјтејќи ги техниките од курсот „Справување со дезинформации“.

Обуката водена од Beata Zwierzynska

Види БИО

I am an engaged academic (PhD) supporting NGOs and teachers. I have been a teacher for 16 years. I am active in the Conference of INGOs of the Council of Europe and Steering Committee for Education (CDEDU) of the Council of Europe. I am a founder of informal group Edukacja w Dzialaniu (Education in Action) supporting teachers and schools in education for democracy and human rights.

Обуката водена од Vladimir Petreski

Види БИО

Оваа врска е безбедна

Регистрирај се

Сметка на Hive Mind е потребна за да се регистрираш.

Најави се