Прекрасни вести (Beautiful News) и ПЕТА објавија нов инфографик за одгледувањето животни за крзно во Европа.

Европа постепено го следи трендот, водена од загриженоста на јавноста за благосостојбата на животните и за етичноста на оваа дејност.

Има само мал број земји што отстапуваат. Некои земји не воведоа забрани, но донесоа закони што го прават бизнисот неисплатлив. Моќта на народот МОЖЕ да направи разлика.

Илустрација во позадина: Photo by WildMedia from Shutterstock / Shutterstock license