Во епизодата „Можете ли да ги поседувате вашите податоци?“, д-р Елинор Дрејџ и д-р Кери Мекинерни зборуваат за тоа што е дигитален суверенитет и што значи тоа за вас и вашите податоци. Тие разговараат за овие прашања со граѓански активисти и активисти за дигитални права од Европа и Западен Балкан, меѓу кои и Фондацијата Метаморфозис претставена преку Мила Јосифовска Даниловска, програмски менаџер за социјална одговорност и човекови права онлајн.

„Кога станува збор за добра технологија или „технологија за добро“, секогаш би рекла дека тоа е граѓанско-центрична технологија која се заснова на потребите и приоритетите на граѓаните со примарна цел подобрување на нивните животи. Сега, се разбира, исто така треба да биде достапна како што моментално не е (за секого), транспарентна во начинот на кој е произведена, начинот на кој функционира, лесна и разбирлива за корисниците, но и инклузивна во сите нејзини процеси: од мапирањето на потребите, до процесите на дизајнирање, до тоа како ќе функционира, и не треба да биде дискриминирачка кон ниту една група, туку треба да биде отворена за разновидна плејада на засегнати страни кои би можеле да имаат корист од неа.” – споделува Јосифовска Даниловска.

Послушајте го целиот поткаст тука.