Опис

претставени резултатите на истражувањето спроведено во рамките на „Критинк" за односот на новинарите кон медиумската писменост

Создавач

Metamorphosis Foundation

https://metamorphosis.org.mk/