Во денешнo доба и во општества бомбардирани од информации, од клучно значење е разбирањето на суптилната уметност на убедување. Во ова кратко видео откриваме што всушност претставува пропагандата и каде и на кој начин истата ги обликува мислењата и денес.