Дезинформациите се шират побрзо и пошироко од вистината. Но, како и зошто дезинформациите се насочени кон нашите емоции, предизвикувајќи ни страв, гнев и недоверба? Дознајте во ова кратко видео.