Како дезинформациите, кои за плодна почва ги имаат социјалните мрежи, влијаат врз демократијата, јавното здравје и општествената кохезија? Каква улога имаат големите платформи во борбата против дезинформациите и какви чекори преземаат за да го спречат ширењето на опасни лаги? Одговорите на овие прашања дознајте ги во ова кратко видео.