Learn at your own pace on your own schedule

You can enroll in the first courses now! See the list of available courses below

"Справување со дезинформации"
Во овој курс ќе научиме како да разликуваме помеѓу различни типови на дезинформации и како да се избегнат замките какви што се ехо коморите, поларизацијата и пропагандата. Уште повеќе, со вас ќе ги споделиме суштинските познавања и алатки за поефикасно справување со нив, на пример, микро-таргетирањето и стратегиите за убеливи комуникации или како да се изградат моќни приказни и наративи. Конечно, амбицијата е дека Вие ќе станете свесни и ќе научите како да стекнете цврстина „кога ќе дојдат по вас.“ Можете да се регистрирате овде!

"Градење позитивни наративи" 
Преку овој курс вие ќе можете да согледате и научите како и зошто приказните и наративите ги прават дезинформациите популарни и уверливи. Исто така ќе научите како да се спротивставите на разни опасни верувања и однесувања но и ќе се стекнете со знаења кои ќе ви помогнат да ги искористите социјалните медиуми во ваша корист односно за промовирање на вашите наративи. Ќе имате можност да научите важна терминологија и дефиниции врзани со дезинформации, без разлика дали се тие со намера или без намера да нанесат штета, дали се манипулирана содржина или пак злонамерна одмазда. Преку убедување, техника за мапирање како и преку основните елементи на една приказна вие ќе научите како да стигнете до специфична публика и како да креирате моќна приказна. Можете да се регистрирате овде!

"Размислете повторно: Самоиницијативенкурс за Медиумска писменост" 
Секојдневно добивате голем број информации. . Од пријателите, преку Фејсбук и Твитер, од вашето омилено шоу на Јутјуб или од медиумите. Како  знаете дека овие информации се вистинити и точни? Да се биде медиумски писмен значи способност да се препознаат и избегнат манипулациите. Никој не се раѓа медиумски писмен. Медиумската писменост е вештина. Можете да ја развиете. За почеток, поминете  го овој бесплатен курс за да развиете таква способност!! Можете да се регистрирате овде!


We believe that learning should be in context, on topics that matter today and tomorrow. If we truly live in the Information Age, then our ability to synthesize and use information will determine our individual wellbeing and prosperity. That’s why our experts are designing courses on topics that matter everyday. From making sense of the news online to owning your personal or your organization’s digital privacy; Hive Mind Courses aim to improve your critical thinking capabilities and show you how to take control of your exposure online.

These modules are put together by experts and the link between each of them will enable the learner to shift their mindsets and gain a holistic Digital Media Literacy skill set necessary to build an online resilient self.

For Educators: Hive Mind Learning Space
Hive Mind Courses will be self-paced courses for learners to upskill their media literacy skills. For educators, we are creating an online learning space where trainers and educators can become contributors and extend their reach to new learners. The space will enable you to connect with other practitioners to share skills, best practices and more. We believe digital transformation is crucial for all trainers out there whose cohorts are shifting to online channels more every day.

.

Thank you!

We will keep you in the loop and reach out once the course is here!