Биди отпорен и во контакт со другите

Добредојде во HIVE MIND - станица за заедницата на практичари. Во денешниот дигитален свет, слободата за пристап до информации е поткопана од софистицираните тактики за дезинформација. Тука сме да ти помогнеме во твоето патување низ дигиталната трансформација. Преку градењето вештини за користење со медиумите, сакаме да ја поддржиме слободата на информациите во севкупното граѓанското општество, како и во заедниците, каде луѓето се поврзуваат за да изградат доверба и социјални врски.